Užsiregistruok naujienlaiškį
Vardas:
El. paštas:
 
Kurortas.lt
patikimas Jūsų atostogų gidas
LTENDERU
Registruotis Prisijungti
 
Neringa
 
 
 
 
 
 
 
 
Apie kurortą
Neringa nebeterš Kuršių marių
Praėjusių metų pabaigoje, Neringos gyvenvietėse Nidoje, Preiloje, Pervalkoje ir Juodkrantėje pradėti eksploatuoti nauji nuotekų valymo įrenginiai.

Atitiks Europos standartus

Įgyvendinant projektą „Neringos miesto geriamojo vandens ir nuotekų sistemų rekonstrukcija ir plėtra” (finansinis memorandumas Nr. 2001/LT/16/P/PE/001) pagal pasirašytą rangos sutartį Nr. V/ 2004/N10 „Neringos miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir plėtra” rangovas AS „Merko Ehitus” suprojektavo ir pastatė naujus nuotekų valymo įrenginius, kuriuose iš gyvenviečių atitekančios nuotekos bus išvalomos iki Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos normatyviniuose dokumentuose nurodytų kokybinių rodiklių.

Didžiausi įrenginiai Nidoje ir Juodkrantėje

Įgyvendinti šiam projektui buvo skirta daugiau kaip 12,5 mln. LT, iš jų Nidos nuotekų valymo įrenginiams skirta apie 4,7 mln. LT, Preilos –1,5 mln. LT, Pervalkos –1,8 mln. LT. Juodkrantės nuotekų valymo įrenginių statyboms buvo skirta daugiau kaip 3,8 mln. LT. Neringos generaliniame plane įrenginių statymas Juodkrantėje numatytas pelkėtoje, durpingoje vietoje, todėl esant tokioms sudėtingoms geologinėms sąlygoms statybos ilgai nevyko, buvo deramasi dėl papildomų finansavimo šaltinių. Dėl to, praėjusių metų pirmoje pusėje buvo pasirašyta papildomų darbų pirkimo sutartis už 5,2 mln. LT.

Nors visose gyvenvietėse naujų įrenginių valymo principas yra vienodas, tačiau priklausomai nuo gyvenviečių dydžio labai skiriasi jų pajėgumai. Didžiausi nuotekų valymo įrenginiai pastatyti Nidos ir Juodkrantės gyvenvietėse. Nidos valymo įrenginių maksimalus našumas 2200 m3/d, Juodkrantės – 800 m3/d.

Biologinio valymo metodas

Nuotekos, iš dalies apvalytos parengtinio valymo metu, kuomet pašalinami tik stambūs nešmenys grotose bei smėlis ir riebalai smėliagaudėse, patenka į biologinį valymą, kurį sudaro du veikliojo dumblo reaktoriai (aerotankai), bendras jų tūris 1792 m3, ir du antriniai nusodintuvai, kurių bendras tūris 1120 m3.

Preilos ir Pervalkos gyvenvietės, kuriose valymo įrenginių didžiausias našumas siekia – Preiloje 220 m3/d, o Pervalkoje 300 m3/d, po parengtinio valymo, kurį taip pat sudaro grotos bei smėliagaudės, nuotekos patenka į du nedidelius bioreaktorius su sėsdinimo rezervuarais.

Visose gyvenvietėse nuotekos valomos biologinio valymo metodu, kurio pagrindinis principas – ištirpusių organinių medžiagų pašalinimas iš nuotekų valant veikliuoju dumblu.

Nuotekos maišomos su veikliuoju dumblu

Biologinio valymo įrenginiuose veiklusis dumblas maišomas su valomomis nuotekomis ir mišinys aeruojamas. Veiklusis dumblas, dalyvaujant fermentams, nuotekų teršalus naudoja maistui ir juos oksiduoja iki anglies dvideginio, vandens, fosfatų ir kt. junginių. Išvalytų nuotekų biologinis deguonies suvartojimas (BDS5) neviršys 25 mg/l (Nidos ir Juodkrantės nuotekų valymo įrenginių – didžiausia vidutinė paros mėginio koncentracija bei Preilos ir Pervalkos – vidutinė metinė koncentracija). Skendinčių medžiagų (SM) koncentracija Nidos ir Juodkrantės įrenginiuose bus ne daugiau 25 mg/l, o Preilos ir Pervalkos – 30 mg/l.

Mažesnė tarša

Biologinio valymo metu susidaręs perteklinis dumblas bus tvarkomas Nidos ir Juodkrantės stotyse esančiuose dumblo tvarkymo ūkiuose, kuriuos sudaro dumblo tirštinimo ir sausinimo įrenginiai, bei nusausinto ir avarinio dumblo aikštelės. Preiloje ir Pervalkoje susidaręs perteklinis dumblas bus vežamas į Nidą arba Juodkrantę sausinimui.

Pastačius naujus nuotekų valymo įrenginius, į Kuršių marias išleidžiamos taršos kiekis sumažės 70-75 %. Sumažėjus taršos kiekiams, bendrovei nebereikės mokėti šimtatūkstantinių mokesčių už tai, jog išleisdavo į Kuršių marias nevalytas nuotekas.

Rezultatai vasarą

Kadangi įrenginiai pradėti eksploatuoti šaltuoju metų laikotarpiu, kuomet labai sunku užauginti nuotekų valymui reikalingo veikliojo dumblo, todėl normatyviniai nuotekų išvalymo rodikliai pilnai bus pasiekti tik vasaros pradžioje. Šiuo metu nuotekų išvalymo kokybė siekia apie 50% normatyvinių rodiklių, nes tik liepos pradžioje bus baigtas kelis mėnesius trunkantis paleidimo – derinimo procesas, kurį dabar vykdo rangovo specialistai kartu su UAB „Neringos vanduo”.

2009 rugpjūtis

Informaciją parengė Inžinierė-technologė Renata Jakienė